Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Bouwadvies de Braal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bouwadvies de Braal komen. Bouwadvies de Braal heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Bouwadvies de Braal gecontroleerd of goedgekeurd. Bouwadvies de Braal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Bouwadvies de Braal 2013. Alle rechten voorbehouden.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bouwadvies de Braal worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

Recente projecten

 Bouwkundige rapportage van een
 pastorie op Tholen

 Kwaliteitscontrole woonzorgcomplex
 Maxima Terenuzen

Bouwkundige rapportage van een 
vrijstaande bungalow

Bouwbegeleiding van een
monumentaal pand in Middelburg